FV13-1 címlap


TARTALOM


Kedves Olvasóink!   2

Arvo Valton miniatűrjeiből (Pusztay János fordítása)   3

Honti László: Kálmán Béla centenáriuma   7

Zaicz Gábor: Futaky István (1926–2013)   9

Pusztay János: A Collegium Fenno-Ugricum   14

Janurik Tamás: Negyven év az uralisztika bűvöletében (1973–2013)   24

ISMERTETÉSEK

Arvo Valton: Miniatuurid/Miniatűrök (FF)   29

Dorvizsi – Ének az udmurt hősökről (Sziráki Zsófia)   30

Kosztolányi Dezső tíz novellája udmurtul (Tihanyi Anna)   32

A 12 legszebb magyar vers finnugor nyelveken (Csúcs Sándor)  34

KRÓNIKA

Csúcs Sándor: A 25. Finnugor Szeminárium   36

Erdei Gabriella Eszter: Finnugristák Bécsben   41

Hírek   42


A címlapon: emléktábla a Collegium Fenno-Ugricum (Badacsonytomaj) falán

A Collegium Fenno-Ugricum épülete

A Collegium Fenno-Ugricum épületeFinnugor Világ
A Reguly Társaság Értesítője

Szerkeszti: Csúcs Sándor (felelős szerkesztő), Falk Nóra, Molnár Zoltán
Szerkesztőség: Reguly Társaság: 2083 Solymár, Hóvirág u. 47.
Villanyposta: Csucs@btk.ppke.hu

Kiadja a Reguly Társaság a Finnugor Világkongresszus Magyar Nemzeti Szervezete közreműködésével

Egyes szám ára 250 forint, az éves előfizetési díj 1000 forint.
Előfizethető a Reguly Társaságnál. Bankszámlaszám: 11101404–19664314–36000001.

© Waldberg Bt.     Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, az adatfeldolgozó rendszerekbe való bevitel, nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes részeket illetően is.

Nyomta a Reprota Kft.        HU ISSN 1416-776X        Printed in HungaryA Finnugor Világ XVIII/1. száma pdf-ben (528 kB)