FV12-3 címlap

TARTALOM

Kedves Olvasóink! 2

Csúcs Sándor: A Finnugor Népek VI. Világkongresszusa 3

T. H. Ilves észt köztársasági elnök beszéde 8

Mihail Moszin: Finnugor nyelvek Oroszországban: a jelenlegi helyzet és a perspektívák 12

Pusztay János: Egy nyelvcsalád jövőképe 17

Bogdán Zsombor: Etnopolitika és jog 27

F. Gulyás Nikolett–Nagy Ildikó: Kultúra szekció 31

Tánczos Orsolya: Információs technológia és média szekció 33

Pusztay János: Felszólalás a Finnugor Népek VI. Világkongresszusának plenáris ülésén 34

A Finnugor Népek VI. Világkongresszusának Zárónyilatkozata 38


ISMERTETÉSEK

„Hetven év / Jó, ha ép; / Nyolcvan év / Ritka szép” (Zaicz Gábor) 41

Péli Árpád: Az osztják medveénekektől a modern finn irodalomig (Csúcs Sándor) 44


KRÓNIKA

McRobbie-Utasi Zita: A Kanadai Finnugor Tudományos Társaság XVIII. Konferenciája 46A címlapon a Finnugor Népek VI. Világkongresszusának emblémája


A Finnugor Világ XVII/3. száma pdf-ben (435 kB)


Finnugor Világ
A Reguly Társaság Értesítője

Szerkeszti: Csúcs Sándor (felelős szerkesztő), Falk Nóra, Molnár Zoltán
Szerkesztőség: Reguly Társaság: 2083 Solymár, Hóvirág u. 47.
Villanyposta: Csucs@btk.ppke.hu

Kiadja a Reguly Társaság a Finnugor Világkongresszus Magyar Nemzeti Szervezete közreműködésével

Egyes szám ára 250 forint, az éves előfizetési díj 1000 forint.
Előfizethető a Reguly  Társaságnál. Bankszámlaszám: 11101404–19664314–36000001.

© Waldberg Bt.     Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, az adatfeldolgozó rendszerekbe való bevitel, nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes részeket illetően is.

Nyomta a Reprota Kft.        HU ISSN 1416-776X        Printed in Hungary