jelöltek

You are currently browsing articles tagged jelöltek.

Elnök:

Csúcs Sándor

Nyugalmazott egyetemi tanár vagyok. A megalakulástól 2011-ig voltam A Reguly Társaság elnöke. 1999 óta szerkesztem a Finnugor Világot.

Alelnök:

Ruttkay-Miklián Eszter

Néprajz és Finnugor szakon diplomáztam az ELTÉ-n, majd néprajzi témából írtam PhD dolgozatomat az ELTE Finnugor Tanszékén. Elsősorban a hanti nép kultúrájával és nyelvével foglalkozom, legjelentősebb tudományos munkám a Szinja folyó menti hanti csoport rokonsági rendszereit mutatja be (Testi-lelki rokonság. A szinjai hantik rokonsági csoportjai. Harmattan, Budapest, 2012.). Hantik között néprajzi és nyelvészeti kutatást végezve Reguly Antal természetesen az egyik példaképem mesterem, Schmidt Éva mellett. Tudományos munkám mellett 2011 óta Zircen, a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház igazgatójaként a finnugor témában ismeretterjesztéssel is foglalkozom. A Reguly Társaság tevékenységéhez e tapasztalataimon keresztül tudok csatlakozni, hasznosítva a Múzeumban kidolgozott segédanyagokat, módszereket a Társaság rendezvényein is.

  Read the rest of this entry »