Jaak Prozes

You are currently browsing articles tagged Jaak Prozes.

2014. április 14-én 15:00 órától JAAK PROZES (Fenno-Ugria Alapítvány, Tallinn)

ÉSZTORSZÁG ÉS A FINNUGOR NÉPEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE címmel tart észt nyelven előadást (magyar nyelvű tolmácsolással) az ELTE BTK Finnugor Tanszékén (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i ép. alagsor 109.)

A Finnugor Tanszék meghívására érkezett előadó képes beszámolójában kitér arra is,

● hogyan támogatja Észtország az oroszországi finnugor népeket,

● milyen konkrét formái vannak az együttműködésnek, mely szervezetek segítik,

● milyen következtetések vonhatók le a finnugor népekkel kapcsolatban a két utolsó oroszországi népszámlálás adataiból. Read the rest of this entry »