Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Reguly Társaság pályázatot hirdet a 2013-as Nemzetközi Finnugor Diákkonferencián (IFUSCO) való részvétel támogatására. A pályázatban részt vehet minden magyarországi főiskola és egyetem aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező BA, MA és PhD hallgatója, aki a konferencián előadást tart. Az egy fő által megpályázható összeg: 15000 Ft, ami útiköltség vagy részvételi díj térítésére használható fel. A pályázatot háromtagú szakmai zsűri bírálja el, a nyertes pályázók e-mailben kapnak értesítést a pályázat eredményéről.

A pályázat benyújtási határideje: 2013. március 14. (éjfél)

A nyertes pályázók értesítése: 2013. április 3.

A nyertes pályázók támogatási szerződésének benyújtása: 2013. április 3-5.

A támogatás utalása: 2013. április 8-15.

A pályázatot elektronikus formában, „IFUSCO 2013” jeligével a regulytarsasag@gmail.com címre kell benyújtani.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a kitöltött pályázati adatlapot  Reguly-IFUSCo_13_adatlap

– egy rövid összefoglalást a pályázó eddigi szakmai tevékenységéről (előadások, publikációk, nyelvtudás, önkéntes munka stb., maximum 1 oldal terjedelemben)

– az előadás absztraktját

A nyertes pályázók vállalják, hogy a támogatás pontos összegéről a Reguly Társaság (Solymár, Hóvirág u. 47) nevére kiállított számlát, valamint a konferenciáról szóló rövid összefoglalót 2013. június 15-ig megküldik a Társaság részére. A dokumentumokat személyesen vagy postai úton az ELTE Finnugor Tanszékének könyvtárába (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i.) kell eljuttatni. Amennyiben a pályázó a fentieknek nem tesz eleget, a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni. A hiányos, illetve a határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A Reguly Társaság választmánya

Budapest, 2013. február 6.

Tags: , ,

Reply