Nyilatkozat a magyar–észt követségbezárások ügyében

Mi, az alulírott, Észtországgal hagyományosan szoros, sokrétű és kiterjedt kapcsolatot tartó intézmények, szervezetek és magánemberek, ez év júliusában megdöbbenéssel értesültünk a magyar kormánynak a tallinni magyar nagykövetség bezárásáról hozott döntéséről, valamint az ezután értelemszerűen bekövetkezett észt válaszlépésről.

Úgy véljük, a magyar diplomáciának a népünk és kultúránk iránt mindig kitüntetett figyelmet tanúsító, EU- és NATO-tag Észtországtól való elfordulása az észt félre nézve bántó, magyar szempontból pedig átgondolatlan lépés volt, mely sem rövid, sem hosszú távon nem szolgálja a javunkat, és nem öregbíti jó hírünket a világban. Magyarország, Finnország és Észtország, e három finnugor nyelvű állam, közösen visel felelősséget a kis finnugor népek támogatásában; a nagykövetségek hiánya ezt a munkát is megnehezíti.

A legutóbbi hírek szerint a kormány erősíteni tervezi a magyar–észt nyelvi és kulturális együttműködést, de ez az örvendetes fejlemény a júliusi diplomáciai döntések fájdalmas következményeit legfeljebb csak enyhíteni tudja, semlegesíteni nem. Ezért ezúton is szeretnénk kifejezni abbéli reményünket, hogy mindössze múló, átmeneti intézkedésről van szó, melynek felülvizsgálatára az illetékesek belátható időn belül sort fognak keríteni.

 

2014. szeptember 8.

 

Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, Pozsony

Debreceni Egyetem Finnugor Tanszéke

Eötvös Loránd Tudományegyetem Finnugor Tanszéke

É. Kiss Katalin akadémikus

Honti László akadémikus

H. Varga Márta egyetemi docens

Jávorszky Béla volt helsinki és tallinni nagykövet

József Attila Kör

Kalevala Baráti Kör elnöksége

Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, Nyitra

Magyar–Észt Társaság

Magyar–Finn Társaság

Magyar Fordítóház Alapítvány Észt–Magyar Műhelye

Magyar Írószövetség elnöksége

MTA Nyelvtudományi Intézete Nyelvtörténeti és Finnugor Osztályának Finnugor Kutatócsoportja

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Numi Tórem Finnugor Alapítvány

Pécsi Tudományegyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének Finnugor és Magyar Nyelvtörténeti Szemináriuma

Polar Alapítvány

Pusztay János egyetemi tanár

Reguly Társaság

Sirató Ildikó PhD., színház- és irodalomtörténész

Szegedi Tudományegyetem Finnugor Tanszéke

Voigt Vilmos professor emeritus, a tartui egyetem díszdoktora

Reply