Konferencia Reguly Antal születésének 200. évfordulója alkalmából

A Magyar Földrajzi Múzeum tisztelettel meghívja Önt a Reguly 200 című tudományos konferenciára.

IDŐPONT:
2019. szeptember 3–4.
10 órai kezdettel
 
HELYSZÍN: Magyar Földrajzi Múzeum
2030 Érd, Budai út 4.
 
PROGRAM:
szeptember 3.
Köszöntőt mond: T. Mészáros András, Érd Megyei Jogú Város polgármestere
A Teleki Sámuel érem átadása
A konferenciát megnyitja: Dr. Klinghammer István, az ELTE Rector Emeritusa, az MTA rendes tagja, miniszterelnöki megbízott, a Corvin-lánc Bizottság elnöke
Dr. Szíj Enikő (egyetemi docens, ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet): Reguly a századközepi magyarországi változások és a korabeli tudományos paradigmaváltás idején
Dr. Kerezsi Ágnes (néprajzkutató, Néprajzi Múzeum): Reguly Antal – a néprajzi gyűjtő
Dr. Sipos Mária (tudományos főmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet): Egy típusjelenet a Reguly-hősénekekből
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter (múzeumigazgató, Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház, Zirc): A hét lakattal lezárt ládák. Miből is áll a Reguly-hagyaték?
Dr. Nagy Zoltán (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék): Reguly Antal profilja a korabeli nemzetközi tudományos közéletben
Dr. Kubassek János (múzeumigazgató, Magyar Földrajzi Múzeum, Érd): Reguly Antal és a földrajztudomány
Reguly Antal vándorkiállítás megnyitója
Dr. Márton Mátyás (professzor emeritus, ELTE TTK IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék): Az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének szerepe Reguly térképészeti munkássága értékeinek feltárásában
Dr. Gulyás Zoltán (térképész, Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház, Zirc): Reguly Antal kartográfiai szemlélete
 
Winter Erzsi fotókiállításának megnyitója
Filmvetítés: Sáfrány József: Az Urál fölfedezése, Expedíció a Sarki-Urálba Reguly Antal nyomában
 
szeptember 4.
Dyekiss Virág, PhD (néprajzkutató, MTA BTK Néprajztudományi Intézet): Égi és földi földrajz a nganaszan folklórban
Dr. Gábris Gyula (professzor emeritus, ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet): Reguly-expedíció a Sarki-Urálban
Dr. Csepregi Márta (habilitált egyetemi docens, ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet): Reguly öröksége – egy tudományág születése
Dr. Csúcs Sándor (egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Magyar Nyelvészeti Tanszék): Reguly Antal Finnlandi úti jegyzetei
Dr. Lázár Katalin (tud. főmunkatárs, MTA Zenetudományi Intézet): Reguly Antal vogul dallamgyűjtéséről
Vándor Anna (független kutató) – Vera Bellengyir: Ahol Reguly „igazán jó kedvű és derült” volt
Dr. Selmeczi Kovács Attila (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem BTK, Néprajzi Tanszék): Reguly Antal magyarországi antropológiai és néprajzi kutatásai
Dina Geraszimova (tanár, Polunocsnoje, Ivgyeli járás, Oroszország): A lozvai manysik (vogulok) régen és ma
Ludmila Sztyepanova (muzeológus, Barszova Gora Múzeum, Szurgut, Oroszország): A Barszova Gora múzeumi komplexum fejlesztési terveiről
Kissné Dr. Rusvai Julianna (főiskolai tanár, Nyíregyházi Egyetem): Reguly Antal nyomdokain: Pápay József munkássága
Lendvai Timár Edit (muzeológus, Magyar Földrajzi Múzeum, Érd): Reguly Antal Svédországban
Dr. Kubassek János (múzeumigazgató, Magyar Földrajzi Múzeum, Érd): Rágalmak Reguly Antalról – az igazság az utókor mérlegén

Az esemény Facebook-oldala: https://www.facebook.com/events/637407176750667/

Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Tags: , , ,

Reply