Jelöltek a Reguly Társaság tisztségviselői és választmányi posztjaira

Elnök:

Csúcs Sándor

Nyugalmazott egyetemi tanár vagyok. A megalakulástól 2011-ig voltam A Reguly Társaság elnöke. 1999 óta szerkesztem a Finnugor Világot.

Alelnök:

Ruttkay-Miklián Eszter

Néprajz és Finnugor szakon diplomáztam az ELTÉ-n, majd néprajzi témából írtam PhD dolgozatomat az ELTE Finnugor Tanszékén. Elsősorban a hanti nép kultúrájával és nyelvével foglalkozom, legjelentősebb tudományos munkám a Szinja folyó menti hanti csoport rokonsági rendszereit mutatja be (Testi-lelki rokonság. A szinjai hantik rokonsági csoportjai. Harmattan, Budapest, 2012.). Hantik között néprajzi és nyelvészeti kutatást végezve Reguly Antal természetesen az egyik példaképem mesterem, Schmidt Éva mellett. Tudományos munkám mellett 2011 óta Zircen, a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház igazgatójaként a finnugor témában ismeretterjesztéssel is foglalkozom. A Reguly Társaság tevékenységéhez e tapasztalataimon keresztül tudok csatlakozni, hasznosítva a Múzeumban kidolgozott segédanyagokat, módszereket a Társaság rendezvényein is.

 

Titkár:

F. Gulyás Nikolett

Az ELTE Finnugor Tanszékének doktorandusz hallgatója, tudományos segédmunkatárs „Az ugor nyelvek tipológiai adatbázisa” nevű OTKA-projektben. Kutatási területe a nyelvtipológia, a kontaktusnyelvészet és a funkcionális-történeti morfoszintaktika, különös tekintettel a permi nyelvekre. Az elmúlt években többször járt nyelvrokonainknál, itthon különféle rendezvényeken ismertette meg az érdeklődőket a finnugrisztika kérdéseivel.

 

Pénztáros:

Tánczos Orsolya

Tánczos Orsolya vagyok, jelenleg a Nyelvtudományi Intézetben dolgozom fiatal kutatóként.
2007 óta vagyok tagja a Reguly Társaságnak, 2007 és 2011 között a Társaság titkári feladatait láttam el, 2011 óta pedig Választmányi tag vagyok.

 

Választmányi jelöltek:

Antal Gergely

Az ELTE Finnugor Tanszékének hallgatója vagyok, tanulok finnül, udmurtul és oroszul. Részt vettem a Kutatók Éjszakája és a siófoki Finnugor Világkongresszus lebonyolításában. Szívesen dolgozom csapatban, úgy gondolom, hogy a Reguly Társaság választmányának is hasznos, tevékeny tagja lennék, ötleteimmel és lelkesedésemmel szívesen segíteném a Társaság munkáját és a finnugor népek népszerűsítését.

 

Csepregi Márta

Az ELTE Finnugor Tanszékének tanszékvezetője, a szurguti hanti nyelv kutatója. 1994-2011 között a Reguly Társaság alelnöke.

 

Dyekiss Virág

Jelenleg az MTA BTK Néprajztudományi Intézet munkatársa, 4 gyermek édesanyja. Fő kutatási területe a szibériai finnugor népek hitvilága, népköltészete. Fontosnak tartja a finnugor népek élményszerű bemutatását, hogy minél több ember nyerjen bepillantást ebbe a különleges világba.

 

Horváth Laura

2009-ben végeztem az ELTE finnugor-magyar szakán, ezután az Uráli nyelvészet és nyelvek doktori alprogram hallgatója lettem. 2013-tól egy OTKA-projekt keretében (“A többnyelvűség megnyilvánulásai finnugor nyelvű közösségekben”, vezetője: Csepregi Márta) az ELTE Finnugor Tanszékén vagyok tudományos segédmunkatárs. Főbb kutatási területeim: az aspektus areális és történeti-tipológiai szempontból (Volga-Káma-vidéki finnugor és törökségi nyelvek), grammatikalizáció, udmurt és mari morfológia, morfoszintaktika, kései ómagyar és középmagyar kori szövegek aspektuális vonatkozásai, nyelvújítás, kódváltás (udmurt nyelv).

 

Oszkó Beatrix

A Nyelvtudományi Intézet Finnugor és Nyelvtörténeti osztályának munkatársa vagyok. A Reguly Társaság munkájában megalakulása óta részt veszek, eleinte titkáraként majd a választmány tagjaként.

 

Salánki Zsuzsa

Nyelvész, az ELTE BTK Finnugor Tanszékének egyetemi adjunktusa.

Korábban már dolgozott a Reguly Társaság választmányi tagjaként.

A társaság munkájában a nyelvrokonságra, a kis finnugor nyelvekre vonatkozó ismeretek terjesztésében venne részt.

 

Sipos Mária

Kutató, MTA Nyelvtudományi Intézet, Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály.

A Reguly Társaságnak megalapításától tagja, az utóbbi években az Ellenőrző Bizottságban tevékenykedett. Megválasztása esetén egyebek között programok, ismeretterjesztő események és versenyek szervezésében venne részt.

Tamás Ildikó

Tanulmányaimat a JATE (SZTE) olasz és finnugor, ill. a PTE néprajz – kulturális antropológia szakán végeztem. Jelenleg az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének tudományos munkatársa vagyok. Kutatási területem a számi és a magyar folklór, valamint a vallásantropológia. Választmányi tagként szívesen veszek részt programok szervezésében és lebonyolításában.

Tags:

Reply