IFUSCO 2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Reguly Társaság ösztöndíjpályázatot hirdet a 2014-es Nemzetközi Finnugor Diákkonferencián (IFUSCO) való részvétel támogatására. A pályázatban részt vehet minden magyarországi főiskola és egyetem aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező BA, MA és PhD hallgatója, aki a konferencián előadást tart. Az ösztöndíj összegét a pályázatok számától függően határozzuk meg. A pályázatot háromtagú szakmai zsűri bírálja el, a nyertes pályázók e-mailben kapnak értesítést a pályázat eredményéről. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötünk.

A nyertes pályázók vállalják, hogy a konferenciáról szóló rövid összefoglalót készítenek, és azt 2014. május 10-ig megküldik a Társaság részére. A beszámolót személyesen vagy postai úton az ELTE Finnugor Tanszékének könyvtárába (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i.) kell eljuttatni. Amennyiben a pályázó a fentieknek nem tesz eleget, a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni. A hiányos, illetve a határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2014. március 7.

A nyertes pályázók értesítése: 2014. március 16.

A nyertes pályázók támogatási szerződésének benyújtása: 2014. március 21.

A támogatás utalása: 2014. március 31.

A pályázatot elektronikus formában, „IFUSCO 2014” jeligével a regulytarsasag@gmail.com címre kell benyújtani.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

Reguly-IFUSCo_14_adatlap

– egy rövid összefoglalást a pályázó eddigi szakmai tevékenységéről (előadások, publikációk, nyelvtudás, önkéntes munka stb., maximum 1 oldal terjedelemben)

– az előadás absztraktját

 

A Reguly Társaság választmánya

Budapest, 2014. február 25.

Tags: ,

Reply