Finnugor versek

A 13. finnugor írókongresszus tiszteletére Pusztay János szerkesztette kötetekből idén megjelent egy CD „Finnugor irodalmi kistükör” címmel. (Szerkesztette Kozmács István és Vančo Ildikó) Ezt a lemezt ajándékozta a magyar küldöttség a lahti Világkongresszus küldötteinek. A lemez gazdag anyagából közöljük mutatóba néhány klasszikus és mai vers magyar fordítását. A szerk.

 

Ivan Kuratov (1839–1875) (komi)

 A KOMI NYELV

 

A komi nyelv, tudom,

nem mond nagy dolgokat,

ámde azt is tudom:

nem fecseg sokat.

 

E nyelv drága nékem,

lágyan zeng és szépen;

megbocsát Isten is,

ha e nyelven kérem.

 

E kedves, szép nyelven

leány, fiú dalol,

e nyelven énhozzám

szülők áldása szól.

 

Ez a nyelv az enyém

volt már a bölcsőben,

nem felejthetem el,

csak a temetőben.

 

E nyelvnek szépségét

szívemmel hallottam,

amikor először

komi dalba fogtam.

Ha e nyelven más majd

ékesebben szólal –

százhúszezer lélek

telik el szép szóval!

 

Janurik Tamás fordítása

 

Polina Aljosina (moksa-mordvin)

SZÜLŐFÖLD

Szülőföldem, szülőhazám,

hívsz te egyre, gyere hozzám!

Megyek, Isten ha erőt ád,

vár engem a zelniceág.

Az is értem szomorkodik,

lágy földem is szánakozik.

Meztélláb a füvet járom,

harmatát kezembe zárom.

Mosakodom benne éppen,

megújítja lelkem szépen.

Ósdi házunkba belépek,

nagyapám melegét érzem.

Magas fűben kút roskadoz,

gyerekkorom megidézi.

Kertem járom, s imitt-amott

már a zöldje sem a régi.

Összekarcol száraz gallya,

térdre hullok, hogy meghallja:

bocsánatát esedezem,

jó régóta nem keresem.

Gyorsan röppen gondolatom,

látogatok búzamezőt.

Erdőben is otthon vagyok,

madárdal ad lelkierőt.

Ha öreget, élőt lelek,

mesél, mesél sok életet.

Hívsz te engem, szülőhazám,

megyek, Isten ha erőt ád.

Ott lelem föl Édenemet,

gyermekkori szent földemet.

Lelkem menhelyére talál.

Fábián László fordítása

 

Lydia Koidula (1842–1886) (észt)

SZERELMEM VAGY TE, SZÉP HAZÁM

 

Szerelmem vagy te, szép hazám,

Neked adtam szivem,

Te vagy, viruló észt hazám,

Vágyam és örömem.

Szívemben napfényed ragyog,

Ha te örülsz, boldog vagyok,

Szülőhazám!

 

Szerelmem vagy te, szép hazám,

Nem hagylak téged el,

Teérted száz kínt, száz halált

Elszenvedek, ha kell.

Irigy szava hozzád nem ér,

Képed, mint rég szívemben él,

Szülőhazám.

 

Szerelmem vagy te, szép hazám,

S majd megpihenve lent

Öledben béke vár reám

Észtország, drága, szent’.

Madárraj őrzi álmomat,

Poromból friss virág fakad,

Szülőhazám.

 

(1867)

Képes Géza fordítása