Antal Gergely: Rokon Népek Napja 2016

Az idei rendezvényünknek a kőbányai Zrínyi Miklós Gimnázium volt a házi­gaz­dája. Az október 20-án tartott megemlékezés új formában, egy finnugor tárgyú műveltségi vetélkedő keretében zajlott. A diákok aktív és lelkes részvételét tanáruk, Korencsi Krisztina kiváló szervező munkája biztosította, aki már korábban is szervezett az iskolában hasonló esemé­nyeket. A vetélkedőt Sipos Mária vezette, a díjakról Társaságunk gon­doskodott. Meghallgattuk még a nálunk tanuló hanti ösztöndíjas, Vitalij Sigiletov, Bepillantás a vahi hantik életébe és Horváth Laura Gyűjtőúton Udmurtiában és Tatársztánban című, fényképekkel illusztrált előadását. A rendezvény családias hangulatban, teázással ért véget. – A szerk.

 

Október 21-én a Fiatalok az Egyesült Világért, a Reguly Társaság, az ELTE Finn­ugor Tanszéke, a Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szerve­zete és az EMMI közös szervezésében rendeztük meg első Rokon Népek Napi Finnugor Bulinkat. A kezdeményezés célja az volt, hogy társadalmi kérdésekre, a kultúrák és nemzetek közötti párbeszédre nyitott fiatalok megismerkedhessenek a finn, észt és oroszországi finnugor kultúrákkal, nyelvekkel, és nem utolsósorban olyan finn, észt, udmurt és mari fiatalokkal, akik Magyarországon magyarul tanulnak. Az estét a Lágymányosi Ökumenikus Központban tartottuk finnugor süteménykóstolással, mini nyelvleckékkel (mari, finn, udmurt, permják, észt), játékokkal és kvízzel. Timár Bogáta, Kövesdi Lilla és F. Gulyás Nikolett beszélt röviden a finnugor világban járatlanok számára a nyelvrokonságról, Észtországról és szibériai expedícióról, majd közösen énekeltünk mari, udmurt, észt és finn népdalokat. Volt tombola, táncház. Éjfélkor zártuk be magunk mögött a kaput. Összesen 76 jegy fogyott el a szervezőbrigáddal együtt, és rengeteg pozitív, lelkes visszajelzést kaptunk. Többen kérték, hogy legyen hasonló esemény jövőre is, hogy a Rokon Népek Napjának ünneplése váljon hagyománnyá. Reméljük, hogy 2017-ben is hasonlóan lelkes közönséggel emlékezhetünk meg nyelvrokonainkról!

 

Antal Gergely