Sipos Mária: Északi fény rajzpályázat

Északi fény rajzpályázat

Emlékezés Domokos Péterre

A rajzpályázat

A Reguly Társaság Domokos Péter munkásságának tiszteletére rajzpályázatot hirdetett, amelynek díjkiosztójára a Rokon Népek Napján tartott ünnepségen került sor. A rendezvényt, illetve a rajzpályázatot a Reguly Társaság mellett a Finnugor Világkongresszus Magyar Nemzeti Szervezete és a Magyar Írószövetség is nagyvonalúan támogatta.

A pályázat témáját azok a regék és mondák alkották, amelyet a Reguly Társaság Domokos Péternek a nagyközönség számára talán legismertebb művéből, az Uráli regék és mondák című, kétkötetes gyűjteményből válogatott (a szövegeket a Reguly Társaság honlapján is megtalálhatták a pályázók). A legtöbb pályamunka az Északi fény című mondához kapcsolódott, talán azért is, mert a rajzpályázat címével egybeesett. A díjkiosztón az eredményhirdetés részeként a Magyar Írószövetség jóvoltából Tallián Marianne és Lázár Balázs színművészek tolmácsolásában el is hangzottak azok a szövegek, amelyekhez a helyezett és jutalmazott művek kapcsolódtak.

A pályaművek elbírálása

A műveket jeligével ellátva kellett beküldeni, a neveket csak a végeredmény után ismerték meg a szervezők és zsűritagok. A zsűri tagjai voltak: Kováts Borbála képzőművész, Tamás Ildikó tudományos kutató és Zilahi Ica Mária festőművész. Az elbírálás elsősorban azért okozott sok fejtörést a zsűrinek, mert sok esetben nehéz volt a különböző szempontokból kiemelkedő műveket összehasonlítani egymással. Az eredeti ötleteket és a kreatív kivitelt természetesen igen fontosnak tartották. A rajz vagy festmény kompozíciója magától értetődően minden zsűritag számára fontos volt (ebbe a művek belső arányai éppúgy beletartoztak, mint az, hogy a rajz vagy festmény központi motívuma, annak hangsúlyossága összhangban van-e a tulajdonképpeni témával stb.) A bírálati szempontok között szerepelt továbbá, hogy miként teljesíti a pályamunka az illusztrációs feladatot (tehát például realisztikus ábrázolásra törekedett-e vagy a szöveg hangulatát, atmoszféráját sikerült-e jól megragadnia), azaz milyen értelemben kapcsolódik a szöveghez. A rajz- és technikai tudás mellett a diákoknak arra is figyelmet kellett fordítaniuk, hogy műveikben lehetőleg ne jelenjenek meg az adott finnugor nép kultúrájától és a természeti környezetétől teljesen idegen elemek (ezekről előzetesen a pályázati kiírásban megadott olvasmányokból, illetve képi anyagból lehetett tájékozódni).

Noha a technikán és a stíluson legtöbbször határozottan érzékelhető volt, ha egyazon iskola „műhelyéből” több alkotást is beküldtek, a kiállítás legnagyobb értéke minden kétséget kizáróan az a sokféleség volt, ahogyan a diákok a megadott folklórszövegeket megragadták.

Volt a munkák között olyan, amely részletgazdagságával, és volt, amelyik letisztult egyszerűségével tűnt ki. Jó néhány pályaműben megmutatkozott a jelenkori vizuális kultúra (képregények, rajzfilmek, mesekönyvek) képi, illetve ízlésvilágának hatása. A legnagyobb változatosság talán abban volt érzékelhető, hogy mennyire ragaszkodtak a pályázók a választott szöveg részleteihez: volt olyan pályamunka, amelyen a történetnek vagy egy jelentének szinte minden mozzanata felfedezhető volt, és olyan is akadt, amelyikben éppen az elvonatkoztatást, az expresszív megfogalmazást, az erőteljes képiséget díjazta leginkább a zsűri. Volt olyan, amelyen az alakábrázolás volt kiemelkedő, másutt a színkezelés vonta magára a bírálók figyelmét. Technikai szempontból a pályamunkák között voltak pasztell-, olaj- és akvarellmunkák, valamint fekete-fehér rajzok, grafikák is.

Díjazottak

  1. helyezett lett A szent tűzözön regéje című munkájával Détári Dorina (Budapest, X. kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium, felkészítő tanár: Lukácsné Papp Csilla)

A 2. helyen két versenyző végzett: Hegedűs Bereniké Vízianyó jótette című pályaművével (Budapest, X. kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium, felkészítő tanár: Lukácsné Papp Csilla), és Koncz Eszter Az északi fény című akvarelljével (Debrecen, Medgyessy Ferenc Gimnázium, felkészítő tanár: Kővári Attila)

  1. helyezett lett ugyancsak Az északi fény című munkájával Vaigel Erika (Török Ignác Gimnázium, Gödöllő, felkészítő tanár: Tarnai Katalin).

A pályamunka kreatív alapötletéért kapott jutalmat Hanula Hanga (Török Ignác Gimnázium, Gödöllő, felkészítő tanár: Tarnai Katalin) A világ teremtése című monda illusztrálásában.

Különdíjban részesült Csáji Boglárka (Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllő) Es-Terek című alkotásáért.

Külön ajándékot érdemelt a legfiatalabb alkotók egyike, Hajba Spamberger Hanna, aki munkájának színkezelésével hívta fel magára a zsűri figyelmét. A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola többi pályázó tanulóját is dicséret illeti, hiszen 9-10 évesen neveztek be a rajzversenybe.

A helyezettek között végül nem szerepeltek fekete-fehér ceruzarajzok (a kiállításon megtekinthetők voltak), a legjobbakat azonban a Finnugor Világ jelenlegi és következő számainak címlapján megismerhetik az olvasók.

Néhány iskolából több pályázat is érkezett, ezek a következők voltak: X. kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium; Török Ignác Gimnázium, Gödöllő; Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Budapest; Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Vác.

A fent említett iskolákban dolgozó rajztanároknak, név szerint Lukácsné Papp Csilla (X. kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium), Majer Nóra (Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium), Opra-Szabó Mária (Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola), Simon Mária (Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Vác), Tarnai Katalin (Török Ignác Gimnázium, Gödöllő) külön köszönetet mondunk a tehetséges diákok mozgósításáért.

Köszönjük továbbá az OFI Pedagógiai Könyvtár és Múzeum munkatársainak, hogy a dísztermet és előterét a díjkiosztó, illetve a kiállítás céljaira térítésmentesen rendelkezésre bocsátották, illetve hogy gondos munkával megépítették a kiállítást.

Sipos Mária

 

Reply