A Finnugor Világ irodalmi adatbázisa – Bevezető

Ez az adatbázis a Finnugor Világ 2009 decemberéig megjelent lapszámainak irodalmi rovatait dolgozza fel. Célunk az vele, hogy valamelyest megkönnyítsük mindazok dolgát, akik a különböző finnugor népek képviselőinek magyar nyelven megjelent alkotásai iránt érdeklődnek.

  1. Az első rész a megjelenés sorrendjében tartalmazza a műveket.

1.1.   Az első táblázat a különböző lapszámokban publikált irodalmi alkotásokat sorolja fel. – Feltüntettük az alkotók és a fordítók nevét, az alkotó nemzetiségét, a megjelenés időpontját, és esetenként egyéb megjegyzéseket is tettünk.

– Vannak a táblázatnak olyan mordvin elemei, amikhez nem tartozik szerző. Ezek népköltészeti gyűjtések, de fontosnak tartottuk, hogy szerepeltessük itt őket, mert ezek a fordítások máshol még nem jelentek meg magyarul.

– Egyes mordvin költőknél nem volt feltüntetve, hogy erza-e vagy moksa az alkotó. Ennek igyekszünk utána járni.

– A nép, nyelv rovatot folyamatosan bővíteni fogjuk, mert az oroszországi alkotóknál utánajárást igényel az, hogy az eredeti mű oroszul vagy valamilyen kis nyelven jelent-e meg, és hogy miből lett végül magyarra fordítva.

– Esetenként a Finnugor Világ a fordító nevét sem közölte.

– Az egyéb rovatot a közeljövőben úgy fogjuk bővíteni, hogy feltüntetjük azon gyűjteményes kötetek bibliográfiai adatait, amikben a publikált alkotások szintén megjelentek.

– Nem minden esetben jelöltük meg az alkotás műfaját. Ezt a hiányosságot is pótolni fogjuk.

– Jó néhány olyan prózai írás szerepel a táblázatban, ami az újságban való megjelenés idején még könyv formátumban nem létezett, azóta azonban már van. Ezen könyvek adatait is feltüntetjük.

1.2.   A második táblázat beszélgetéseket, irodalomtörténeti cikkeket foglal egybe. Ezen írások sok irodalmi műre való utalást tartalmaznak, melyek lelőhelyét szintén feltüntetjük a közeljövőben.

1.3.   A harmadik táblázat a könyvismertetéseké. Sajnos a Finnugor Világban nem minden estben vannak pontosan feltüntetve a könyvészeti adatok, sokszor hiányzik pl. a fordító neve. Ez is a mi pótlásunkat igényli.

  1. Az adatbázis második része népek szerint tartalmazza ugyanezen műveket, ugyanilyen hármas felosztásban, a szerzők betűrendbe állításával.
  2.  A harmadik részben az eddigi hármas felosztás látható szintén, de a szerzők neve szerinti betűrendben.
  3. Az utolsó táblázat számszerűen tartalmazza azt, hogy melyik néphez hány írás kapcsolódik.

Miközben ezt a gyűjtőmunkát végeztük, arra a megállapításra jutottunk, hogy míg a kezdeti szakaszban főleg csak észt és finn, esetleg hanti alkotások, ill. ezen népekkel kapcsolatos egyéb írások szerepeltek a lapban, a későbbiekben már más kis népek szerzőitől is olvashattunk. Ez mindenképpen pozitív, azonban azt is meg kell említenünk, hogy a komi irodalom magyarországi ismertetése nagyon le van maradva a többitől.

A meglévő adatbázis fentebb említett bővítése mellett fontosnak tartjuk, hogy mindenekelőtt a 2009 decembere óta megjelent számok is belekerüljenek, valamint a későbbiekben célunk, hogy a friss lapszámokat mindig beillesszük ebbe a rendszerbe.

Bevezetőnket Berecz Barbarának a Finnugor Világ 2003. márciusi számában olvasható soraival (37. o.) zárjuk:

„Nagyon fontos lenne, hogy a kisebb lélekszámú rokon népek mai, élő kultúrájába is bepillantást nyerhessenek az érdeklődők, mert kortárs szövegek ismerete nélkül az a kép alakulhat ki rokonainkról és kultúrájukról, mintha skanzenben élnének múzeumi tárgyak között.”

Nagy Ildikó és Sziráki Zsófia

Az adatbázis pdf-formátumban elérhető itt.