2022. július 4-én emlékezünk Schmidt Éva halálának 20. évfordulójára. Az idei év azonban nemcsak a gyászról szól, hanem arról a fontos tudományos eseményről, hogy letelt az általa kért 20 év zárolás a hagyatékáról, és megindulhat a feldolgozás. A hatalmas munka megkezdéséről, terveiről 2022. július 5-én hallhatnak.

A Reguly Társaság vezetősége úgy határozott, hogy lehetőségeihez mérten támogatja kutatóink kiutazását Bécsbe az idei CIFU-ra. A támogatás összege 60.000 forint és az csak a részvételi díj befizetésére használható fel. A befizetést és a sikeres regisztrációt igazolni kell.

Kérjük, hogy a támogatás iránt érdeklődők töltsék ki a mellékelt Jelentkezési lapot, és küldjék el e-mailben Társaságunk elnökének (csucs@btk.ppke.hu) 2022. május 15-ig. Ezután a vezetőség néhány napon belül dönt a támogatásról, és erről, valamint a lebonyolítás módjáról levélben értesíti az érintetteket.

2022. 05. 03.

Csúcs Sándor
a Reguly Társaság elnöke

A Finnugor Világ idei első száma — a korábbiakkal együtt — megtalálható az alábbi lapon:

https://www.regulytarsasag.hu/finnugor-vilag/

A Reguly Társaság felhívása embléma tervezésére itt található.

a Reguly Társaság tisztújító közgyűlésére
2021. október 21. 16 órára

Helye: Nyelvtudományi Kutatóközpont
(Budapest VI., Benczúr u. 33.)

Napirend:

1. Elnöki beszámoló
2. Az új vezetőség megválasztása

Solymár, 2021. október 4.
Csúcs Sándor elnök

Megjelent a Finnugor Világ idei első száma: FV2021-1.

A teljes lapszám (2020. szeptember) itt olvasható pdf formátumban.

A 4. lapszám (2019. december) itt olvasható pdf formátumban.

Az 1. (2019. márc.) itt olvasható.

A 2. és a 3. pedig letölthető itt: FV192, ill. FV193.

Örömmel tudajuk, hogy megjelent Csúcs Sándor: Reguly Antal élete és műve című könyve. A kötet megrendelhető a szerzőnél a csucs.sandor@btk.ppke.hu email címen, ára 3000 Ft.

« Older entries